O společnosti:
 
Stavkol s.r.o. byla založena v roce 2008. Jsme malá stavební firma s minimálními náklady. Hlavní náplní společnosti je zpracování projektů vč. zařizování podkladů pro vydání stavebního povolení, územního souhlasu nebo ohlášení a odhady nemovitostí. Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci i se zajištěním nepříjemných, ale nutných povolení ke stavbě. 

Nabízíme:

»  Projektovou činnost - zpracování projektové dokumentace
»  Zaměření a zpracování stávajícího stavu objektů pro vyhotovení
    průkazu energetické náročnosti budov
»  Poradenskou činnost
»  Zařízení potřebných podkladů pro stavební řízení vč. stavebního
    povolení, územního souhlasu a ohlášení
»  Financování výstavby rodinného domu
»  Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

»  Oceňování nemovitostí pro exekuční řízení, insolvenční řízení,
    soudní řízení a daňové řízení. Nově nabízíme odhady nemovitostí
    pro banky, pro potřeby zajištění hypotéčních úvěrů

Reference Projekce  |  Prodej bungalovů  |  Osvědčení  |  Kontakty
© Stavkoldesign 2008 |  Stavkol s.r.o.

ÚVOD  |  REFERENCE  |  PRODEJ  |  OSVĚDČENÍ  |  KONTAKTY  |  PROJEKCE  |  ODHADY NEMOVITOSTÍ

tel.: 466 566 235; 774 869 913 | e-mail: kolar@stavkol.cz |                                      ..Vaše přání ?...Postavíme i dům na střeše !